Các chiến lược Backup

1.Full Backups 1.1.Định nghĩa Một bản full backup tạo ra một bản sao hoàn chỉnh của toàn bộ dữ liệu của bạn, bao gồm tất cả các tệp, thư mục, và cấu hình hệ thống. Điều này làm cho nó trở thành loại backup toàn diện nhất và dễ dàng nhất để khôi phục trong […]